بیمه درمان حیوانات خانگی
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
به صورت حیوانات نزنید ؛ زیرا آنها حمد و تسبیح خدا می گویند .
الکافی : 6 / 538 / 4 ، الخصال : 618 / 10 منتخب میزان الحکمة : 170
 
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
زنى بدکاره سگى را دید که بر سرچاهى له‏له مى‏زند و کم مانده است از تشنگى بمیرد . او کفش خود را در آورد و آن را به روسرى خود بست و براى آن سگ از چاه آب کشید ؛ پس خداوند گناهان او را به سبب این کار آمرزید . کنز العمّال : 43116 منتخب میزان الحکمة : 170
 
از امیر مومنان (ع) نقل گردیده:
روزی پیامبر خدا (ص) مشغول وضو بودند که در این اثنا گربه ای خانگی به آن حضرت پناه آورد . آن حضرت پی بردند که این گربه تشنه است پس ایشان ظرف آبی را که با آن وضو می ساختند به طرف گربه نزدیک برده تا آب بنوشد سپس آن گربه از آب درون ظرف نوشید و پیامبر با باقی مانده آب وضو ساختند.
النوادر للسیدفضل الله الراوندی – صفحه 39
 
 
توحید گوی او نه بنی آدمند و بس
هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد
 
بیمه درمان حیوانات خانگی سامان حامی ، مطابق با معتبرترین بیمه نامه های رایج در اروپا و آمریکا طراحی شده و هزینه های درمانی حیوان خانگی شما را تحت پوشش خود قرار می دهد.
با تهیه این بیمه نامه ، شما می توانید بهترین خدمات درمانی را برای حیوان خانگی خود تدارک ببینید ،شادی و سلامتی را به او هدیه دهید و به راحتی هزینه آن را مطابق با شرایط مندرج در بیمه نامه از شرکت بیمه سامان دریافت کنید.