بیمه نامه بدنه
بیمه نامه بدنه
هر اتومبیلی، علاوه بر استهلاک طبیعی در معرض خطرات و حوادث فیزیکی غیر قابل پیش‌بینی قرار دارد که این خطرات ممکن است هزینه‌های سنگینی را برای شما ایجاد کنند. بیمه بدنه اتومبیل سامان این نوع هزینه‌ها را جبران می‌نماید.
حوادث تحت پوشش خواه اتومبیل در حال حرکت باشد یا در حال توقف عبارتند از:
آتش سوزی: خساراتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه یا انفجار به اتومبیل و یا لوازم یدکی و اصلی همراه آن وارد گردد.
سرقت: سرقت کلی اتومبیل جزء خطرات اصلی بیمة بدنه است و همچنین خسارت ناشی از شروع به دزدی. اما سرقت جزیی اتومبیل (سرقت قطعات اصلی و وسائل منصوبه)، در حالت کلی تحت پوشش بیمه بدنه نیست و جزء خطرات اضافی بیمه بدنه
است و بابت آن حق بیمه اضافی دریافت می‌شود.
Cinque Terre
بیمه نامه بدنه
خسارت‌های وارد شده به اتومبیل در صورتی مشمول بیمه است که در نتیجه تقصیر یا قصور خود شما (راننده اتومبیل بیمه شده) ایجاد شده باشد؛ در غیر این صورت، جبران آن بر عهده وارد کننده خسارت است که مشمول بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل می‌باشد.
بیمه نامه بدنه اتومبیل فقط در داخل خاک ایران اعتبار دارد و برای خارج از کشور نیازمند توافق خاص شما و شرکت بیمه سامان است.

خطرات مورد تعهد
- برخورد دو اتومبیل
- برخورد اتومبیل با یک جسم ثابت یا متحرک
- برخورد اشیا به اتومبیل (اتومبیل در حال حرکت یا ساکن)، چنانچه در حین حرکت اجزاء و یا محموله موضوع بیمه به آن برخورد نماید.
- واژگون شدن اتومبیل
- سقوط اتومبیل
- خسارت باطری و لاستیک‌های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا۵۰ % قیمت نو قابل پرداخت است.
- خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
- پرداخت خسارتی که بیمه گذار مقصر حادثه نمی‌باشد.