بیمه حوادث راننده
بیمه حوادث راننده
بیمه‌های اصلی اتومبیل، بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث هستند؛ با وجود این دو بیمه، کلیه خطراتی که برای اتومبیل بیمه‌شده، سرنشینان داخل آن و افراد و اشیای خارج از آن اتفاق می‌افتد قابل پوشش است. پوشش بیمه حوادث راننده فقط برای جبران خسارتهای جانی (نقص عضو و فوت) وارد به راننده اتومبیل مسبب حادثه که به لحاظ قانونی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود را تحت پوشش قرار می‌دهد.
Cinque Terre
بیمه حوادث راننده
در بیمه شخص ثالث، راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی‌شود و در صورت بروز حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث غرامت دریافت نمی‌کند.
در صورت بروز حوادث تحت پوشش بیمه، راننده اتومبیل مسبب حادثه می‌تواند غرامت و هزینه‌های پزشکی خود را دریافت کند از طریق این بیمه هزینه‌های یاد شده تا سقف مشخص یعنی میزان تعهد بیمه نامه در صورتیکه مشمول قانون دیگری نباشد به وی پرداخت خواهد شد.

خطرات مورد تعهد

چنانچه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه بیمه شده در اثر حادثه جان خود را از دست داده یا مصدوم و مجروح گردد، بیمه‌گر مبلغی به عنوان غرامت به بازماندگان بیمه شده (در صورت فوت) یا خود وی می‌پردازد. حداقل تعهد بیمه گر در این بیمه نامه معادل دیه ریالی یک مرد مسلمان می‌باشد.
نکته: بیمه‌گذار متعهد است هرگونه تغییر در مشخصات وسیله نقلیه مذکور در بیمه نامه یا انتقال آن را ظرف ۵ روز به بیمه‌گر اطلاع دهد. پوشش‌های این قرارداد شامل حوادثی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران رخ دهد و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص بیمه گر است.