بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه تمام خطر پیمانکاران اصولاً برای یک پروژه احداث که اجرای آن بموجب قراردادی بین کارفرما و پیمانکار منعقد شده است صادر می‌شود و آن را از زمان شروع کار تا پایان تحت پوشش قرار می‌دهد.
Cinque Terre
پیوند