نام خریدار :
تلفن همراه خریدار :
پست الکترونیکی خریدار :
 ما این خسارت را پوشش می دهیم برات :

  • بلایای طبیعی
  • نوسانات ولتاژ برق
  • آتش گرفتگی دستگاه
  • سرقت ( با شکست حرز)
  • ضربه و شکست فیزیکی
  • نفوذ مایعات و آب خوردگی

حتی می تونی پوشش هات را بیشتر کنی

 
مبلغ قابل پرداخت :
1,400,000
ریال