شماره حامی کارت
نام و نام خانوادگی دارنده کارت
 کد ملی
تعداد فرزندان
شغل
نام شرکت
تاریخ تولد
پست الکترونیک
شماره تلفن همراه
شماره تلفن ثابت
وضعیت تأهل
بهترین زمان جهت تماس
نشانی محل مورد بیمه
شهر
خیابان
کوچه
پلاک
کل طبقات
طبقه
واحد
کد پستی
نحوه دریافت حامی کارت
اطلاعات بیمه ای
آیا از مزایای بیمه های زندگی (اندوخته ساز) بهره مند می باشید ؟
آیا دارای خودروی شخصی می باشید ؟
آیا دارای بیمه بدنه هستید ؟
آیا دارای بیمه آتش سوزی منزل می باشید ؟
آیا دارای بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه می باشید ؟
آیا تمایلی به دریافت مستمری ( مازاد بر حقوق بازنشستگی خود) پس از گذشت 10 سال دارید؟