مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
موبایل
شهر
طرح ها
سقف تعهدات و حق بیمه سالیانه بیمه درمان تکمیلی به صورت انفرادی ( اعداد به ریال)

سقف تعهدات شرکت بیمه سامان در طول سال
لطفا نوع طرح خود را انتخاب کنید
توضیحات مهم

1. داشتن بیمه گر اول (پایه) الزامی است . بیمه گر اول شامل سازمان بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ، .... می باشد. در صورتیکه شما بیمه گر اول ندارید ، می توانید در سامانه www.bimesalamat.ir ثبت نام نموده و به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرید.
2. فرانشیز : فرانشیز ( بخشی از هزینه های درمانی که خود بیمه شده می پردازد ) معادل 10% است. اگر بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه گر اول (پایه) خود مراجعه کند ، شامل کسر فرانشیز نمی شود.
3. شما می توانید با معرفی نامه به بهترین مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه سامان در سراسر کشور مراجعه نموده و در سقف تعهدات قرارداد ، هزینه درمانی از سوی شرکت بیمه سامان به مرکز درمانی پرداخت می شود. برای اطلاع از مراکز درمانی طرف قرارداد لطفاً به وب سایت www.samantadbir.com مراجعه فرمایید.
4. در صورتیکه به سایر مراکز درمانی غیر طرف قرارداد مراجعه نمایید ، می بایست هزینه های درمانی را خود پرداخت نموده و با ارائه مدارک به بیمه سامان ، هزینه های درمان در سقف قرارداد و مطابق تعرفه مستقیم به حساب بانکی شما واریز می گردد.
5. دوره انتظار : در صورتیکه بیمه شده در سال قبل بیمه درمان تکمیلی نداشته باشد ، شامل 3 ماه دوره انتظار برای بیماری های مزمن و 9 ماه برای هزینه زایمان خواهد بود.
6. امکان پرداخت قسطی حق بیمه وجود ( حداکثر تا 4 قسط ) وجود دارد. تاریخ آخرین سررسید حق بیمه باید 3 ماه قبل از انقضای بیمه نامه باشد.
7. در شرایط ریز ، 10% تخفیف به حق بیمه درمان تکمیلی انفرادی اعمال می گردد :
  • ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار (یا بیمه شده) داراي ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  • در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪي ﭘﺮداﺧﺖ شود.
8. دفترچه راهنمای استفاده بهینه از خدمات بیمه درمان تکمیلی به صورت فایل pdf می شود.
9. پشتیبانی کامل و 24 ساعته برای پاسخگویی به سوالات و راهنمایی در موارد اورژانس ارائه می شود.
10. تخفیفات مازاد ثالث و بدنه از سوی شرکت خدمات بیمه ای سامان تدبیر حامی در طول مدت اعتبار بیمه درمان تکمیلی به بیمه گذار تعلق می گیرد.
11. منزل مسکونی بیمه گذار تا سقف 200،000،000 ریال به صورت رایگان به مدت یکسال تحت پوشش بیمه آتش سوزی از سوی شرکت خدمات بیمه ای سامان تدبیر حامی قرار می گیرد.
12. هر فرد بالای 18 سال می تواند به صورت مستقل تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
13. بیمه نامه می تواند برای هر یک از اعضای خانواده به صورت انفرادی و یا تمام اعضای خانواده صادر شود.
14. مراحل صدور بیمه نامه :
1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه درمان تکمیلی و انتخاب طرح بیمه ای مورد نظر توسط بیمه گذار
2. تکمیل پرسشنامه سلامت توسط بیمه گذار برای تمامی بیمه شدگان به تفکیک
توضیح : ممکن است پس از بررسی مدارک ، نیاز به انجام آزمایشات پزشکی باشد. در این صورت معرفی نامه برای انجام آزمایشات صادر شده و هزینه انجام آزمایشات پزشکی شما بر عهده شرکت بیمه سامان خواهد بود.

  • در صورت عدم صدور بیمه نامه به هر دلیل، پیش پرداخت به صورت کامل حداکثر تا 24 ساعت عودت می‌گردد.
  • در صورت صدور بیمه نامه مبلغ پیش پرداخت از حق بیمه نامه سالیانه شما کسر می گردد.
پیش‌پرداخت (ريال)