بیمه نامه طرح جامع خانوار

بیمه سامان با ارائه طرح جامع خانوار خانه شما را در قبال حوادث و بالایای طبیعی مانند آتش سوزی ، صاعقه، انفجار و زلزله بیمه میکند و تمام نگرانیها و دغدغه های شما در مورد ضایعات و آسیبهای وارده به ساختمان و اثاثیه منزل مسکونی از بین می برد. شرکت بیمه سامان به منظور فروش آسان بیمه نامه و کاهش تشریفات و بروکراسی اداری این بیمه نامه را به صورت دفترچه ای طراحی نموده است.

از ویژگیهای این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- صدور بیمه نامه بدون نیاز به بازدید

- صدور آسان و سریع بیمه نامه بدون نیاز به تکمیل فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار

حق بیمه طرح جامع خانوار

حق بیمه مربوط به طرح جامع خانوار با توجه به سرمایه سقف پوشش به شرح زیر میباشد.

نوع طرح

سقف پوشش ( ریال )

حق بیمه با احتساب 6 % مالیات ( ریال )

ساختمان

اثاثیه

طرح جامع خانوار

80.000.000

20.000.000

61.480

160.000.000

40.000.000

122.960

240.000.000

60.000.000

184.440

320.000.000

80.000.000

245.920

400.000.000

100.000.000

307.400

موارد خارج از پوشش

مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قیمتی به هر شکل ، طلا ، جواهرات و مروارید ، سنگ های قیمتی سوار شده از شمول تعهدات بیمه نامه آتش سوزی خارج می باشد . مگر آنکه صراحتا خلاف آن شرط شده باشد.

موارد تحت پوشش

پوشش ها ی قابل ارائه در طرح جامع خانه وار سامان به شرح زیر می باشد:

آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله