بیمه نامه طرح خانه امن سامان

بیمه خانه امن سامان یک برنامه ریزی جامع برای امنیت جانی و مالی شماست این بیمه نامه بخش زیادی از خطراتی که خانه ،اثاثیه خانه و خانواده شما را تهدید میکند ،تا سرمایه معین شده تحت پوشش قرار می دهد. با این برنامه دیگر نگران حوادث و پیامدهای ناگوار نباشید.

حق بیمه طرح خانه امن سامان

حق بیمه بیمه نامه فوق با تعهدات مندرج به شرح ذیل و در نظر گرفتن 6% مالیات بر ارزش افزوده برای مدت یک سال مبلغ 674800 ریال می باشد.

نحوه محاسبه سرمایه ساختمان:

ارزش اعیانی هر مترمربع ضربدر متراژ زیربنا

( ارزش اعیانی = ارزش مصالح استفاده شده و هزینه های مصرفی در ساختمان بدون در نظر گرفتن ارزش زمین )

افزایش سرمایه در طرح خانه امن سامان

بیمه گذار مجاز به افزایش سرمایه بیمه نامه تا پنج برابر است . لازم به ذکر است که حق بیمه کل بیمه نامه نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

خطرات اضافی

ساختمان ، تاسیسات و اثاثیه را می توان علاوه بر خطرهای آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار و سیل در مقابل خطرات زیر با پرداخت حق بیمه اضافی بیمه نمود:

- زلزله و آتشفشان

- ترکیدن لوله آب

- طوفان و تندباد

- سقوط هواپیما

- ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران

موارد تحت پوشش

ساختمان ، تاسیسات و اثاثیه در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سیل با سرمایه:

ساختمان و تاسیسات با سرمایه: 300.000.000 ریال

اثاثیه با سرمایه: 100.000.000 ریال

اثاثیه منزل در مقابل خطر سرقت طبق فهرست مندرج در پشت برگه پیشنهاد تا مبلغ: 100.000.000 ریال

خسارت وارد به اشخاص ثالث در نتیجه وقوع آتش سوزی ، صاعقه و انفجار تا مبلغ: 200.000.000 ریال

فوت و نقص عضو در اثر حوادث مورد بیمه:

برای یک نفر حداکثر تا مبلغ: 100.000.000 ریال

برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 400.000.000 ریال

هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه بر اثر حوادث مورد تعهد:

برای یک نفر حداکثر تا مبلغ: 10.000.000 ریال

برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 40.000.000 ریال

حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضاء خانواده در محلی دیگر در صورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع خطرات حریق ، صاعقه ، انفجار و سیل قابل سکونت نباشد : 60.000.000 ریال